ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Dispoziţii / Anul 2018

Anul 2018

Dispozitia 9
desemnare membrii echipa de proiect/ 05.01.
Dispozitia 10
constituire comisie concurs/ 05.01.
Dispozitia 11
constituire comisie concurs/ 05.01.
Dispozitia 12
stabilire indemnizatii functii alese/ 05.01.
Dispozitia 13
stabilire indemnizatie functii demnitate publica alese/ 05.01.
Dispozitia 19
stabilire salariu de baza- consilier grad profesional asistent în compartimentul Financiar Contabil/ 05.01.
Dispozitia 20
stabilire salariu de baza- referent grad profesional superior/ 05.01.
Dispozitia 22
stabilire salariu de baza- referent grad profesional superior în compartimentul Asistență Socială/ 05.01.
Dispozitia 23
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Consilier , grad profesional IA în compartimentul Financiar-Contabil/ 05.01.
Dispozitia 24
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Guard în compartimentul Administrativ/ 05.01.
Dispozitia 25
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Șef S.V.S.U. în compartimentul S.V.S.U./ 05.01.
Dispozitia 26
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Muncitor Calificat I în Compartiment Serviciul Public de Gospodarire Comunală/ 05.01.
Dispozitia 27
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Muncitor Calificat I în Compartiment Administrativ/ 05.01.
Dispozitia 28
stabilire salariu de baza- personal contractual de execuție Șofer în Compartiment Administrativ/ 05.01.
Dispozitia 30
convocare C.L./ 22.01.
Dispozitia 31
programare C.O./ 26.01.
Dispozitia 33
incadrare cu contract de munca/ 01.02.
Dispozitia 45
convocare C.L./ 07.02.
Dispozitia 46
desemnare persoane/ 15.02.
Dispozitia 47
constituire comisie receptie/ 19.02.
Dispozitia 48
desemnare membrii comisie/ 19.02.
Dispozitia 49
convocare C.L./ 23.02.
Dispozitia 55
convocare C.L. pentru S.U./ 05.03.
Dispozitia 58
comisie inventariere/ 13.03.
Dispozitia 62
convocare C.L./ 28.03.
Dispozitia 79
convocare C.L./ 19.04.
Dispozitia 96
convocare C.L. in sedinta ordinara/ 23.05.
Dispozitia 184
privind încetare contract individual de muncă cu acordul părților/ 27.12.
Dispozitia 185
privind aprobarea încetării raportului de serviciu al dlui Tudor Ion referent-principal în cadrul compartimentului financiar contabil, în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dichiseni/ 27.12.
Dispozitia 186
privind încadrarea cu contract individual de muncă a domnului Tudor Ion în funcția de în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Dichiseni/ 27.12.
Dispozitia 187
privind încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a dlui Barbu Constantin, în funcția de execuție Șofer/ 27.12.
Dispozitia 189
privind stabilirea indemnizatiei pentru funcțiile de demnitate publică alese, respectiv primar al Comunei Dichiseni/ 28.12.
Dispozitia 190
privind stabilirea indemnizatiei pentru funcțiile de demnitate publică alese, respectiv viceprimar al Comunei Dichiseni/ 28.12.
Dispozitia 191
privind stabilirea salariului de bază pentru funcția de conducere de Secretar al Comunei Dichiseni/ 28.12.
Dispozitia 192
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru d- na Anghelescu Cristina, Referent- Asistent/ 28.12.
Dispozitia 193
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dna Dinu Steluța Camelia, Inspector Principal/ 28.12.
Dispozitia 194
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dna Duman Viorica, Consilier Superior/ 28.12.
Dispozitia 195
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dna Nistor Vasilica Violeta, Referent Principal/ 28.12.
Dispozitia 196
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dl Zamfir Mihai, Referent Asistent/ 28.12.
Dispozitia 197
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru d- na Neagu Petria, Referent Superior/ 28.12.
Dispozitia 198
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dna Mavrodin Cateluța, Referent Superior/ 28.12.
Dispozitia 199
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru d- na Coman Maria, Guard în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dichiseni/ 28.12.
Dispozitia 200
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dl Mitu Vasile, Șef S.V.S.U./ 28.12.
Dispozitia 201
privind modificarea cuantumului indemnizației persoanelor cu handicap începând cu 01.01.2019/ 28.12.
Dispozitia 202
privind stabilirea salariului de bază începând cu 01.01.2019 pentru dl Chiriacescu Lucian, Consilier IA/ 28.12.
Dispozitia 208
privind acordarea indemnizației de hrană pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dichiseni/ 28.12.
Dispozitia 209
privind acordarea indemnizației de vacanță sub formă de vouchere/ 28.12.