ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Dispoziţii / Anul 2019

Anul 2019

Dispozitie
convocare sedinta de indata/ 11.01.
Dispozitia 1
convocare sedinta ordinara/ 25.01.
Dispozitia 2
privind programarea concediilor de odihnă pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dichiseni și demnitari în anul 2019/ 28.01.
Dispozitia 4
privind numirea in f- tia publica de consilier I- Nicolae Georgiana Mihaela.
Dispozitia 17
privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul Primăriei Comunei Dichiseni/ 13.02.
Dispozitia 18
pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor ce se efectuează pe seama fondurilor publice la nivelul comunei Dichiseni/ 13.02.
Dispozitia 19
privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primariei Comunei Dichiseni/ 13.02.
Dispozitia 20
privind actualizarea componentei Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) si a Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta (C.O.S.U.) de la nivelul Comunei Dichiseni/ 13.02.
Dispozitia 21
privind reglementarea modului de organizare şi responsabilităţile privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituției/ 13.02.
Dispozitia 22
privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare/ 13.02.
Dispozitia 24
privind desemnarea persoanei care îndeplineste atributiile în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul institutiei/ 13.02.
Dispozitia 25
privind modalitatile de instruire a salariaților în domeniul situaţiilor de urgenţă in cadrul instituției/ 13.02.
Dispozitia 26
privind asigurarea căilor de acces, evacuare şi de intervenţie în caz de incendiu în cadrul instituției/ 13.02.
Dispozitia 27
privind efectuarea lucrărilor cu foc deschis, fumatul și gestionarea deşeurilor în cadrul instituției/ 13.02.
Dispozitia 28
privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare și secetoase și, premergător și pe timpul sezonului rece în cadrul instituției/ 13.02.
Dispozitia 30
privind constituirea comisiilor pentru inventariere, casare și declasare a bunurilor ce aparțin patrimoniului Comunei Dichiseni/ 26.02.
Dispozitia 36
privind suspendarea contractului individual de muncă d- lui Moroianu Mitică, muncitor în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Dichiseni/ 06.03.
Dispozitia
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul Comunei Dichiseni, Județul Călărași/ 10.04.
Dispozitia 59
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul Comunei Dichiseni/ 22.04.
Dispozitia 87
privind convocarea in sedinta ordinara/ 24.06.
Dispozitia 96
convocator sedinta/ 31.07.
Dispozitia 107
privind convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară în ziua de joi 08.08.2019/ 05.08.
Dispozitia 109
convocator sedinta/ 20.08.
Dispozitia 122
privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară în ziua de luni 30.09.2019/ 19.09.
Dispozitia 135
convocator sedinta 17.10.
Dispozitia 147
convocator sedinta extraordinara/ 06.11.
Dispozitia 149
convocator sedinta/ 18.11.
Dispozitia 163
convocator sedinta/ 12.12.
Dispozitia 162
privind convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară în ziua de miercuri 04.12.2019/ 29.11.