Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Hotărâri C.L. / Anul 2019

Anul 2019

Hotarirea 1
privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anului 2018 pentru acoperirea golurilor temporare de casă/ 11.01.
Hotarirea 2
privind constatarea încetării încetarii prin demisie, a mandatului de consilier local a d- lui Barbu Constantin/ 31.01.
Hotarirea 3
privind validarea mandatului de consilier local al d- lui Cristescu Ion/ 31.01.
Hotarirea 4
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna decembrie 2018/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2019/ 31.01.
Hotarirea 6
privind actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza Comunei Dichiseni/ 31.01.
Hotarirea 7
privind prezentarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2018, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019/ 31.01.
Hotarirea 8
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2018 și ianuarie 2019/ 28.02.
Hotarirea 9
privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) în anul 2019 la nivelul Comunei Dichiseni/ 25.02.
Hotarirea 10
privind aprobarea actualizării comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Dichiseni/ 28.02.
Hotarirea 11
privind aprobarea modificării HCL nr.14/16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni/ 28.02.
Hotarirea 12
privind aprobarea modificării HCL nr. 15 / 16.03.2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.02.