ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Proiecte de hotariri

Proiecte de hotariri

anul 2019.
Proiect H.C.L. nr. 107
privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul lui 2018/ 10.01.
Proiect H.C.L. nr. 27
privind aprobare decont transport/ 24.06.
Proiect H.C.L. nr. 28
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna iunie 2019/ 17.07.
Proiect H.C.L. nr. 29
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 05.08.
Proiect H.C.L. nr. 30
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 31
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna iulie 2019/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 32
privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unei persoane decedate/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 33
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.074 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 34
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.049 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 35
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.000 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 36
privind aprobarea concesionării suprafaței de 1.074 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 37
privind aprobarea concesionării suprafaței de 1.049 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 38
privind aprobarea concesionării suprafaței de 1.000 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 39
privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Dichiseni privind implementarea Programului pentru școli al României pentru perioada 2017- 2023, respectiv neasumarea privitoare la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative/ 22.08.
Proiect H.C.L. nr. 40
privind aprobarea alegerii președintelui de ședință/ 20.09.
Proiect H.C.L. nr. 41
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii/ 20.09.
Proiect H.C.L. nr. 42
privind aprobarea raportului de evaluare, precum și vânzarea terenului în suprafață de 983 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 20.09.
Proiect H.C.L. nr. 43
privind completarea nomenclatorului stradal al Comunei Dichiseni, Județul Călărași/ 20.09.
Proiect H.C.L. nr. 44
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 20.09
Proiect H.C.L. nr. 45
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna septembrie 2019/ 18.10.
Proiect H.C.L. nr. 46
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 18.10.
Proiect H.C.L. nr. 47
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru Trimestrul II și III al anului 2019/ 18.10.
Proiect H.C.L. nr. 48
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune din data de 11.10.2004 încheiat cu C.M.I. Dr. Cuprinsu Dana-Livia/ 22.10.
Proiect H.C.L. nr. 49
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 14 din 16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.10.
Proiect H.C.L. nr. 50
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 15 din 16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.10.
Proiect H.C.L. nr. 51
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 8/ 02.03.2017 privind realizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Dichiseni, Judetul Calarasi”/ 06.11.
Proiect H.C.L. nr. 52
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 10/ 02.03.2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Dichiseni, Judetul Calarasi”/ 06.11.
Proiect H.C.L.
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna octombrie 2019/ 18.11.
Proiect H.C.L.
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 18.11.
Proiect H.C.L. nr. 53
privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Dichiseni/ 18.11.
Proiect H.C.L. nr. 54
privind demararea cererii de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B SUERD, pentru proiectul de "investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii Școlii Generale nr. 1 Dichiseni"/ 18.11.
Proiect H.C.L. nr. 55
privind aprobarea modificării HCL nr. 31/ 28.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare extindere și dotare așezământ cultural Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni, Judetul Călărași”/ 29.11.
Proiect H.C.L. nr. 56
privind aprobarea alegerii președintelui de ședință/ 13.12.
Proiect H.C.L. nr. 57
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2019/ 13.12.
Proiect H.C.L. nr. 58
privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019/ 13.12.
Proiect H.C.L. nr. 59
privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui teren proprietate publică a Comunei Dichiseni/ 13.12.
Proiect H.C.L. nr. 60
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de la nivelul Comunei Dichiseni/ 18.12.