Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Proiecte de hotariri / Proiect H.C.L. nr. 35

Proiect H.C.L. nr. 35

privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.000 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 22.08.