ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Despre noi / Organizare / Cariera

Cariera

posturi scoase la concurs.
Rezultat concurs
Consilier I - grad profesional superior, în compartimentul finanțe-contabilitate.
Anunt concurs
Primaria Comunei Dichiseni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante- Cnsilier I, grad profesional superior, compartiment Financiar Contabil.
Anunt concurs
Primăria Comunei Dichiseni, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice- Consilier I - grad profesional superior, în compartimentul finanțe-contabilitate.
Anunt concurs
Primaria Comunei Dichiseni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante: Consilier I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil/ Referent - grad profesional asistent, în Compartiment Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului/ Referent - grad profesional asistent, în Compartiment Autoritate Tutelară.
Anunt concurs
Consilier I - grad profesional superior, în compartiment finanțe-contabilitate.
Anunt concurs
Consilier I- în compartimentul Implementare Proiecte, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Dichiseni.