ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Informatii de interes public / De interes public

De interes public

Anunturi
Raport anual
privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii pentru anul 2016.
Raport anual
privind transparenta decizionala in anul 2016.
Raport anual
privind starea economica, sociala si de mediu a localitatii in anul 2015.
Raport buget la 2017
si estimat pentru perioada 2018- 2020.
Raport de evaluare
a implementarii L. 52/ 2003 in anul 2016.
Raport de evaluare
a implementarii L. 544/ 2001 in anul 2016.
Raport de evaluare
a implementarii L. 52/ 2003 in anul 2015.
Raport buget
la 2017 si estimari pentru 2018- 2020.
Raport de evaluare
a implementarii L. 544/ 2001 in anul 2015.
Fotografii
Fotografii din Dichiseni, Satnoieni si Coslogeni.
Proiecte
Proiecte finalizate si in curs de derulare.
Statistica populatie
Proiecte contractate si implementate
Comuna Dichiseni, în parteneriat cu Consiliul Judetean Călărași, în baza contractului de finanțare nr. 150/28.04.2014, au realizat in perioada 28.04.2014 – 15.08.2016, proiectul cu titlul "ÎNFIINȚARE CLUB CU SPECIFIC PESCĂRESC", finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013, Axa 4, Strategia de Dezvoltare a teritoriului FLAG Dunărea Călărășeană - Măsura: 2.1.1 - Îmbunătătirea competitivității zonei de pescuit prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viată, acţiunea: acţiunea 3: Activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de pescuit, folclor şi patrimoniu cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale.
Cultura si educatie
Noul Cod Civil
Noul cod civil pe intelesul tuturor.
Nomenclator stradal
Atribuire de denumiri strazilor din satele componente ale comunei Dichiseni.
Informatii de inters public
Lista cuprinzind informatiile de interes public care se comunica din oficiu.
Raport de activitate Primar
anul 2018.
Arhiva