ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Informatii de interes public / De interes public / Anunturi

Anunturi

Anunt de mediu
Comuna Dichiseni cu sediul in comuna Dichiseni, judetul Calarasi, in calitate de titular al planului “Actualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Dichiseni” amplasat in comuna DIchiseni, judetul Calarasi, si partial in siturile Natura 2000: situl ROSCI0038 Canarele Dunarii si ROSPA0012, aduce la cunostinta autoritatilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului mentionat, luarea de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii acestui plan.
Anunt
Ordonanta privind registrul agricol.