ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Arhiva

Buget 2011
Indicatori
Indicatori de venituri si cheltuieli- Trimestrul I/ 2011.
Indicatori- pag. 2
Indicatori de venituri si cheltuieli- Trimestrul I/ 2011.
Anul 2014
Masuri
principale de aparare impotriva incendiilor destinate cetatenilor din mediul rural in perioada anotimpului rece.
Raportul primarului pe anul 2013
Rapoarte de evaluare
anul 2006.
Anul 2014
Anul 2014
Memorandum
„Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”.
Adresa M.A.D.R.
Obtinere atestat de producator si carnet de comercializare a produselor.
Organigrama
la 28.04.2017.
Indicatori
cu privire la executia bugetelor locale la finele lui 2018.