ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Informatii de interes public / De interes public / Proiecte contractate si implementate

Proiecte contractate si implementate

Comuna Dichiseni, în parteneriat cu Consiliul Judetean Călărași, în baza contractului de finanțare nr. 150/28.04.2014, au realizat in perioada 28.04.2014 – 15.08.2016, proiectul cu titlul "ÎNFIINȚARE CLUB CU SPECIFIC PESCĂRESC", finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013, Axa 4, Strategia de Dezvoltare a teritoriului FLAG Dunărea Călărășeană - Măsura: 2.1.1 - Îmbunătătirea competitivității zonei de pescuit prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viată, acţiunea: acţiunea 3: Activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de pescuit, folclor şi patrimoniu cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale.

 

  Obiectivul general presupune reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii socio-culturale (Căminul cultural din satul Coslogeni, comuna Dichiseni) prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activităților în acest sens și îmbunățățirea serviciilor socio-culturale (Club cu specific pescăresc), în vederea creșterii competitivității economice la nivelul  teritoriului.
Înființarea Clubului cu specific pescăresc prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural din satul Coslogeni, comuna Dichiseni precum și prin diversificarea activităților desfășurate în această incintă, va conduce la îmbunătăţirea infrastructurii rurale și creșterea vizibilității sectorului de pescuit.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • îmbunătăţirea infrastructurii socio – culturale locale: obiectivul ce a fost reabilitat și transformat în club cu specific pescăresc se află pe drumul național DN 3B, la aproximativ 15 km de reședința județului, existând condiţii pentru punerea lui în valoare ca zonă de agrement, respectiv de promovare a domeniului pescuitului, cu funcţiuni complexe;
  • punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi social al localității: această investiţie poate constitui un element important de dezvoltare - în interdependenţă cu implementarea altor proiecte ale autorității locale  din comuna Dichiseni dar și din localitățile vecine, precum și prin parteneriatul cu organizațiile pescărești din zonă, investiția poate susține dezvoltarea economică a zonei, participarea la activități tematice de protecția mediului, inclusiv poate contribui la dezvoltarea turismului în zonă;
  • dezvoltarea durabilă a mediului rural: această investiţie va constitui un element esenţial în dezvoltarea durabilă a comunei Dichiseni, prin folosirea materialelor naturale, creșterea eficienței energetice a clădirii;
  • dezvoltarea de spații multifuncționale -  spaţii de educație și petrecere a timpului liber, obiectiv realizabil prin soluţia tehnică propusă, detaliată în cadrul Studiului de Fezabilitate;
  • crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și sustinerea de programe socio-culturale și pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității, cu accent pe domeniul pescuitului.